arnusitวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสุง
เเผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
วิชา การออกเเบบสื่อดิจิทัล
งานที่ 1 ให้นักศึกษาทำสไลด์ 2 หน้า หน้าเเรกเเทรกไฟล์เคื่อนไหว หน้า 2 เเชร์ไฟล์ youtubeงานที่ 2 ให้นักศึกษาทำโปสเตอร์จากโปรเเกรม canva


 งานที่ 3 จัดทำรูปตัวเองป็นการ์ตูน Animation ง่าย   ๆ


งานที่ 4 คำขวัญอาชีวะความคิดเห็น